ASIA LIVESTOCK HUB
Event :
ASIA LIVESTOCK HUB
Description :
Date :
01 July 2021 - 30 June 2022
Time :
09:00 AM - 06:00 PM GMT (+7)

ASIA LIVESTOCK HUB Registration

Questionnaire

*1. WHICH OF THE FOLLOWING BEST DESCRIBE YOUR BUSINESS NATURE? | LOẠI HÌNH KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY? | 公司業務性質
*2. SPECIES RELATED TO YOUR PRODUCT AND SERVICE? | SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BẠN CHO NGÀNH NÀO? | 您的產品/服務所涉及的產業範疇
*3. WHICH IS YOUR COMPANY’S MAIN ACTIVITY? | HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUÝ CÔNG TY? | 公司業務性質
*4. WHICH BEST DESCRIBES YOUR JOB TITLE? | CHỨC DANH CỦA QUÝ KHÁCH? | 您的職位類別?
*5. DO YOU SPECIFY, APPROVE, PURCHASE OR INFLUENCE THE PURCHASER OF PRODUCTS AND SERVICES IN YOUR ORGANISATIONS? | QUÝ KHÁCH CÓ LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HOẶC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẶT MUA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TRONG ĐƠN VỊ? | 您是否有採購權或採購影響權?
*6. WHAT IS YOUR MAIN REASON FOR VISITING? | VUI LÒNG CHO BIẾT MỤC ĐÍCH THAM DỰ CỦA QUÝ KHÁCH? | 您爲何參加亞太區農漁畜365商貿平台?
*7. HOW DID YOU COME TO KNOW ABOUT ASIA LIVESTOCK HUB? | QUÝ KHÁCH BIẾT THÔNG TIN VỀ ASIA LIVESTOCK HUB QUA NGUỒN NÀO? | 您是怎麽知道亞太區農漁畜365商貿平台的?
*8. HAVE YOU PREVIOUSLY VISITED LIVESTOCK & AQUACULTURE SERIES EVENTS? | QUÝ KHÁCH ĐÃ TỪNG ĐI THAM QUAN TRIỂN LÃM CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN NÀO? | 您是否參觀過農漁畜牧產業展覽會?
*TERMS & CONDITIONS & PRIVACY POLICY | QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ | 使用條款 & 隱私權政策
*PLEASE NOTE THAT BY REGISTERING YOU WILL RECEIVE INFORMATION CONFIRMATION AND REMINDER EMAILS RELATING TO THE ASIA LIVESTOCK HUB AND E-NEWS. YOU CAN UNSUBSCRIBE ANYTIME. | LƯU Ý RẰNG QUÝ KHÁCH SẼ NHẬN ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN TỪ ASIA LIVESTOCK HUB VÀ CÁC TIN ĐIỆN TỬ KHÁC. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ BỎ ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẤT CỨ LÚC NÀO. | 請注意: 當您完成註冊後,您將會收到有關於”亞太區農漁畜365商貿平台”的確認、提醒信件、電子報等; 您可以隨時通知我們取消訂閱。